Cruzeiro beat Goias to inch toward safety

Cruzeiro beat Goias to inch toward safety