Australia qualify for FIH hockey Men's World Cup 2026?

Australia qualify for FIH hockey Men's World Cup 2026?