Reem Shaikh, Eklavya Sood recall Deepak Parashar's food stories: 'Felt like warm hug to soul'

Reem Shaikh, Eklavya Sood recall Deepak Parashar's food stories: 'Felt like warm hug to soul'